Artikel 1 Algemeen

 • Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 • Deelname onder 18 jaar is uitgesloten.
 • Medewerkers van de ANWB en derden die betrokken zijn bij deze actie zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelname aan de actie is gratis.
 • Er kan per boeking eenmalig aan de actie worden deelgenomen.
 • Door deel te nemen aan de prijsvraag maak je kans op één ANWB reischeque t.w.v. €250,-. De ANWB reischeque is te besteden bij ANWB Vakantie.

Artikel 2 Gegevens

 • Om mee te doen aan de actie worden voor het versturen van de ANWB reischeque alle gegevens gevraagd die hiervoor noodzakelijk zijn.
 • Je garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Bij deelname aan de winactie geef je ANWB toestemming om je gegevens te gebruiken wanneer je de winnaar bent.
 • Je persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk voor het uitreiken van de prijs.

Artikel 3 Hoe en wanneer kun je meedoen?

 • Deze actie loopt vanaf 1 juni 2021 en is een maandelijks terugkerende actie.
 • Je kunt deelnemen aan de actie door je oplossing in te vullen in het deelname formulier.
 • ​​​​​​​Als het gedurende de kalendermaand niet mogelijk is een deelnameformulier van ANWB Reizen in te vullen betekent dat er die maand geen actie is en zal er dus ook geen winnaar zijn.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

 • De winnaar van de actie zal op ‘at random’ wijze worden bepaald.
 • Elke maand wordt er een winnaar getrokken en uit alle deelnemers die de maand daarvoor aan de actie hebben meegedaan. Voorbeeld: van alle deelnemers in de maand juni wordt er in juli een winnaar getrokken. We streven er naar winnaars zo vroeg mogelijk in de maand op de hoogte te brengen.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
 • ​​​​​​​ANWB is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – :
 • de door haar, uitgekeerde prijs;
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
 • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 6 Auteursrechten en medewerking

Indien je de winnaar van de prijs bent, geef je ANWB hierbij toestemming om je naam en /of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

Artikel 7 Rechten

 • ANWB behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat ANWB hiervoor aansprakelijk kunnen worden gehouden.
 • ANWB behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 8 Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie of over de website, neem dan contact met ons op via: +31 (0)88 2690269 of info@anwbreizen.nl.

Artikel 9 Diversen

 • Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 • Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
 • Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • ​​​​​​​Prijswinnaars verklaren akkoord te gaan met deze algemene actievoorwaarden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 • ANWB is niet aansprakelijk voor afhandeling, geleverde diensten en misinterpretaties van de actievoorwaarden.

Overige voorwaarden ANWB

Algemeen

Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend; door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.

Vastleggen en verwerking van gegevens

De door jouw verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van ANWB te vallen. Je gegevens worden niet aan andere bedrijven en instellingen verkocht. Wij gebruiken je gegevens voor het verlenen van service, om zo relevant mogelijke informatie en advertenties aan te bieden. Hierbij proberen wij rekening te houden met je voorkeuren.

Privacy Policy

ANWB behandelt persoonlijke gegevens van gebruikers zorgvuldig. We houden ons aan de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als je geen prijs (meer) stelt op de nieuwsbrief of informatie over producten en diensten van ANWB kun je je afmelden op de wijze als aangegeven in de ontvangen nieuwsbrief/e-mail. ANWB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-statement. Check daarom regelmatig deze privacy policy voor een update van ons privacy-statement. Kijk voor deze statement op www.anwb.nl/jouw-privacy

Aansprakelijkheid

ANWB sluit nadrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade die enig (rechts)persoon of entiteit lijdt ten gevolge van een handeling of nalaten van ANWB en/of haar medewerkers en/of haar partners.

Voorts sluit ANWB iedere aansprakelijkheid uit voor de inhoud van op haar website(s) gepubliceerde informatie en/of informatie die ANWB via e-mail of enig ander medium verstrekt.

Vragen?

Indien je een vraag hebt stuur deze dan naar info@anwbreizen.nl.