Actievoorwaarden Win een Vouwwagen

De actie Win een Vouwwagen (hierna te noemen: de Actie) wordt aangeboden door ANWB Kamperen (hierna te noemen: ANWB).

Actie

 • Je kunt deelnemen aan de Actie door tussen7 juni 2021 en 31 juli 2021 je e-mailadres achter te laten via het formulier op deze pagina.
 • Door deelname aan De Actie geef je toestemming tot inschrijving van de ANWB Vakantie nieuwsbrief, indien je hier nog niet voor staat ingeschreven.
 • De winnaar wordt uiterlijk 6 augustus persoonlijk op de hoogte gesteld via e-mail.

Spelregels

 • Er kan per e-mailadres eenmalig aan de actie worden deelgenomen.
 • Deelnemers aan deze winactie dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.
 • Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 • Door deel te nemen aan de Actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.
 • Personeel van ANWB en haar dochtermaatschappijen is uitgesloten van deelname aan de Actie.
 • Het is niet toegestaan de gewonnen vouwwagen binnen 1 jaar na in ontvangneming door te verkopen.

Aanwijzing van de winnaars

 • De winnaar van de actie zal op ‘at random’ wijze worden bepaald. Na sluiting van de actie zal de prijswinnaar bekend worden gemaakt.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Gegevens

 • Om mee te doen aan de actie worden voor het uitreiken van de vouwwagen alle gegevens gevraagd die hiervoor noodzakelijk zijn.
 • Je garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Bij deelname aan de winactie geef je ANWB toestemming om je gegevens te gebruiken wanneer je de winnaar bent.
 • Je persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk voor het uitreiken van de prijs.

Auteursrechten en medewerking

 • Indien je de winnaar van de prijs bent, geef je ANWB hierbij toestemming om je naam en /of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

Privacy Policy

 • ANWB behandelt persoonlijke gegevens van gebruikers zorgvuldig. We houden ons aan de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als je geen prijs (meer) stelt op de nieuwsbrief of informatie over producten en diensten van ANWB kun je je afmelden op de wijze als aangegeven in de ontvangen nieuwsbrief/e-mail. ANWB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-statement. Check daarom regelmatig deze privacy policy voor een update van ons privacy-statement. Kijk voor deze statement op www.anwb.nl/jouw-privacy

Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie of over de website, neem dan contact met ons op via: camping@anwb.nl

Tot slot

 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 • De prijs, in dit geval de vouwwagen is niet inwisselbaar voor geld, diensten of goederen en is niet overdraagbaar.
 • De vouwwagen is 'zo goed als nieuw' en heeft een economische waarde van €1.500,-
 • ANWB behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat ANWB hiervoor aansprakelijk kunnen worden gehouden.
 • ANWB behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 • Op deze actie is het Nederlandse recht van toepassing en de rechter in Den Haag is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen gebaseerd op dan wel voortvloeiende uit de onderhavige actie respectievelijk deze actievoorwaarden.
 • Af te dragen kansspelbelasting is voor rekening van ANWB Kamperen.
 • ANWB is niet aansprakelijk voor afhandeling, geleverde diensten en misinterpretaties van de actievoorwaarden.