Jouw Privacy

van PiNCAMP GmbH, München

1. naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke partij in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

PiNCAMP GmbH

Directeur: Uwe Frers

Hansastraße 19

80686 München

Duitsland

Telefoon: +49 30 403 64 314 0

E-mail: service@pincamp.de

Website: https://pincamp.de

2. Naam en adres van de externe functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

ePrivacy GmbH

Vertegenwoordigd door Prof. Dr. Christoph Bauer

Burchardstraße 14

20095 Hamburg

Duitsland

Contact: datenschutz@pincamp.de

3. Algemene informatie over de gegevensverwerking

3.1 Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We verzamelen en gebruiken de persoonlijke gegevens van onze gebruikers voor zover dit nodig is om een functionele en gebruikersgerichte website en onze inhoud en diensten aan te bieden en hiervoor gericht te adverteren.
Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden we verschillende diensten aan waarvan je gebruik kunt maken als je geïnteresseerd bent. Hiervoor moet je over het algemeen aanvullende persoonlijke gegevens verstrekken die we gebruiken om de betreffende dienst te leveren (zie paragraaf 5, 6, 7 en 8).

In sommige gevallen gebruiken we externe dienstverleners om je gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en zijn contractueel gebonden aan de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), hebben we passende garanties gegeven om ervoor te zorgen dat de gegevensverwerking voldoet aan de beginselen van de GDPR. We informeren je over de betreffende garanties in de beschrijving van het aanbod.

3.2 Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient art. 6 (1) lit. a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6 (1) (b) DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Dit laatste geldt met name voor boekingsmogelijkheden via onze website of voor het doorsturen of koppelen van boekingsaanvragen aan de betreffende campingexploitanten.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient art. 6 lid 1 lit. c DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient art. 6 lid 1 lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3.3 Duur van de opslag

Wij slaan uw gegevens op,

 • als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking, hooguit totdat u uw toestemming intrekt
 • als wij de gegevens nodig hebben om een contract na te komen, hooguit zolang de contractuele relatie met u bestaat
 • als wij de gegevens gebruiken op basis van een gerechtvaardigd belang, hooguit zolang uw belang bij wissen of anonimiseren niet prevaleert
 • als er wettelijke bewaarplichten bestaan, tot het einde van de bewaartermijn.

Vereiste of verplichting om gegevens te verstrekken

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, is het verstrekken van uw gegevens niet verplicht.

4. Beschikbaar stellen van de website en aanleggen van logbestanden

4.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij elk bezoek aan onze website verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang krijgt.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetprovider van de gebruiker
 • Het geanonimiseerde IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van toegang
 • Het opgevraagde document op ons systeem
 • Websites vanwaar het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website (user agent string)
 • Type apparaat (mobiele variant)

De gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. De IP-adressen van de gebruiker worden geanonimiseerd en kunnen daarom niet meer aan een gebruiker worden toegewezen. Dit heeft geen invloed op andere gegevens waarmee de gegevens aan een gebruiker kunnen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

4.2 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van persoonsgegevens is Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Het doel van het verwerken van uw gegevens is het behartigen van de volgende legitieme belangen:

 • de verbetering van ons aanbod;
 • het beschermen van onze systemen tegen misbruik;
 • het opstellen van statistieken;
 • marketingdoeleinden;
 • het opslaan van onze correspondentie met u.

4.3 Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het geanonimiseerde IP-adres door het systeem, is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker te kunnen leveren. Hiervoor moet het anonieme IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

4.4 Duur van de opslag

Alle persoonlijke gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld worden. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de respectieve sessie beëindigd is.

5. reserveringsaanvragen

5.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij bieden u de mogelijkheid reserveringsaanvragen naar campings te sturen. U moet de volgende gegevens opgeven:

 • Voornaam, achternaam
 • e-mailadres
 • Aankomst- en vertrekdatum
 • Camping

Deze informatie wordt automatisch doorgestuurd naar de exploitant van de aangevraagde camping, waar ze wordt opgeslagen en verwerkt, zodat uw aanvraag kan worden gecontroleerd en beantwoord. Deze informatie en uw IP-adres worden ook voor een korte periode opgeslagen (tot de aangevraagde reserveringsperiode) om uw aanvraag te kunnen controleren en eventueel misbruik op te helderen.

5.2 Ontvanger van gegevens

Voor het verzenden van de reserveringsaanvragen maken wij gebruik van de in Europa gevestigde orderverwerker Episerver GmbH, die via een overeenkomst conform art. 28 DS-GVO effectief geïntegreerd en verplicht is. De gegevensverwerking vindt uitsluitend in Europa plaats. De verzamelde informatie wordt niet aan derden doorgegeven.

5.3 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor het opslaan van de bovengenoemde reserveringsgegevens en het doorgeven ervan aan de camping exploitanten is art. 6 lid 1 letter b DS-GVO. De rechtsgrondslag voor de opslag van het IP-adres en het e-mailadres is art. 6 lid 1 letter f DS-GVO (gerechtvaardigd belang).

Het doel van de verwerking van uw gegevens is het beschermen van de volgende legitieme belangen

 • Het beschermen van onze systemen tegen misbruik;
 • het maken van statistieken.

5.4 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is het initiëren van een verblijfsovereenkomst.

5.5 Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden kort na het verstrijken van de gevraagde reisdatum, maar uiterlijk na 2 jaar verwijderd.

5.6 Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de verwerking van uw reserveringsaanvraag. Als u echter naar aanleiding van de reserveringsaanvraag al een verblijfsovereenkomst met een camping exploitant heeft afgesloten en de gegevensverwerking daarom noodzakelijk is om het contract met u na te komen, is er geen mogelijkheid tot bezwaar.
Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op gerechtvaardigd belang, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking via datenschutz@pincamp.de

6. boekingen

6.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij bieden u de mogelijkheid om campingdiensten te boeken. Daarbij dient u de volgende gegevens te verstrekken:

 • Voornaam, achternaam
 • Leeftijd van meereizende kinderen
 • Nummer van identiteitskaart / paspoort
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Datum van aankomst en vertrek
 • Wijze van betaling (bijv. bankrekening- of creditcardgegevens)
 • Kenteken van het voertuig

Deze informatie wordt opgeslagen en automatisch vergeleken met de bestaande beschikbaarheid van de geselecteerde camping, zodat uw reserveringsaanvraag kan worden gecontroleerd en beantwoord. Ze worden ook automatisch doorgegeven aan de exploitant van de geboekte camping als contractant van de verblijfsovereenkomst, waar ze worden opgeslagen en verwerkt zodat de verblijfsovereenkomst kan worden uitgevoerd. Evenzo worden uw betalingsgegevens doorgegeven aan de betreffende betalingsdienstaanbieder om de betaling uit te voeren.

Verder worden deze gegevens bij ons opgeslagen om specifiek met u contact op te nemen na uw reis en om u in staat te stellen de door u bezochte camping te evalueren. Wanneer u een boeking maakt, wordt uw IP-adres bovendien gedurende een korte periode (tot de gevraagde boekingsperiode) door ons opgeslagen om uw boeking te bewijzen en eventueel misbruik te kunnen ophelderen.

Om de boeking mogelijk te maken, slaan wij uw gegevens op tijdens de verschillende stappen van de boeking om de boeking mogelijk te maken. Als u het boekingsproces annuleert, worden uw gegevens niet verder verwerkt en na 2 uur verwijderd.

6.2 Ontvangers van de gegevens

Voor de controle van boekingsaanvragen en de uitvoering van de boeking maken wij gebruik van de volgende in Europa gevestigde verwerkers:

 • Booking.com B.V.
 • Camping.care B.V.
 • CompuSoft A/S
 • CTOUTVERT SARL
 • Google Ireland Limited
 • jawigo GmbH
 • Lehnen Websolutions GmbH & Co KG
 • Sendinblue GmbH
 • Sequoiasoft, SAS
 • TOURIST Pro GmbH
 • Travelnode GmbH
 • Unzer GmbH
 • Visit Group International AB

Deze zijn elk effectief geïntegreerd via een overeenkomst overeenkomstig art. 28 DS-GVO.

6.3 Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor het opslaan en verwerken van de bovengenoemde boekingsgegevens en het doorgeven ervan aan de camping exploitanten en betaling serviceprovider is art. 6 lid 1 letter b DS-GVO (het initiëren of afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst). De rechtsgrondslag voor het opslaan van het IP-adres en het e-mailadres voor de evaluatie-aanvraag is art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO (gerechtvaardigd belang). Daarnaast verwerken wij uw gegevens op de rechtsgrondslag van Art. 6 para. 1 lit. c DS-GVO voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

6.4 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is de directe boeking van campingdiensten en daarmee de totstandkoming en uitvoering van een verblijfsovereenkomst mogelijk te maken. Bovendien is het doel van de opslag van uw gegevens bij ons de traceerbaarheid van uw boeking, de facturering van onze daaraan gekoppelde commissie, alsmede het mogelijk maken van de evaluatievraag en de berekening van het conversiepercentage. Tot slot slaan wij gegevens op om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten.

6.5 Duur van de opslag

Wij slaan uw gegevens op

* als wij de gegevens nodig hebben om een overeenkomst uit te voeren, maximaal zolang de contractuele relatie met u bestaat;
* als wij de gegevens gebruiken op basis van een gerechtvaardigd belang, ten hoogste zolang uw belang bij verwijdering of anonimisering niet prevaleert;
* als er wettelijke bewaarplichten zijn, tot het einde van de bewaartermijnen.

6.6 Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de uitvoering van een boekingsaanvraag. Zodra de boeking echter succesvol is en per e-mail aan u is bevestigd, d.w.z. een verblijfsovereenkomst met een camping exploitant is gesloten en de gegevensverwerking dus noodzakelijk is voor de uitvoering of verwerking van de overeenkomst of voor de nakoming van wettelijke verplichtingen (bijv. wettelijke bewaarplichten), bestaat er geen mogelijkheid tot bezwaar. Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een gerechtvaardigd belang, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking via datenschutz@pincamp.de

7. Beoordeling van campings

7.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij bieden u onder andere de mogelijkheid om campings te beoordelen. Bij de beoordeling vragen wij u om de volgende gegevens:

 • Voornaam (optioneel)
 • E-mailadres

Uw e-mailadres wordt niet doorgegeven aan de beheerders van de camping. Wij slaan deze informatie op om uw identiteit te verifiëren. Verificatie wordt uitgevoerd via een dubbele opt-in procedure. Daarnaast slaan wij de IP-adressen op die u gebruikt en de tijdstippen van registratie en bevestiging. Het doel van deze procedure is om uw registratie te bewijzen en om eventueel misbruik te kunnen ophelderen.

Als u deelneemt aan wedstrijden die wij aanbieden in het kader van de beoordeling van de camping, kunnen wij uw e-mailadres doorgeven aan bedrijven binnen de ADAC Group, de Touring Club Switzerland of contractueel gebonden partnerbedrijven.

7.2 Rechtsgrondslag en doel van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de opslag van bovengenoemde gegevens is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DS-GVO.

Het doel van de gegevensverwerking van uw beoordelingen is het verbeteren van de gegevenskwaliteit en -kwantiteit van de informatie op onze website voor onze websitebezoekers en campings. Bovendien worden uw gegevens gebruikt om de winnaar van de wedstrijd te bepalen.

7.3 Duur van de opslag

Als u uw identificatie niet bevestigt via de double-opt-in procedure, worden uw gegevens gemarkeerd voor verwijdering en automatisch verwijderd na 5 dagen. Uw persoonlijke gegevens worden na 2 jaar verwijderd. De door u opgegeven naam of pseudoniem (optioneel in de beoordeling) wordt verwijderd bij herroeping van uw toestemming.

7.4 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt de toestemming die u bij de beoordeling en deelname aan de wedstrijd hebt gegeven, te allen tijde herroepen. Een dergelijke herroeping heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons kenbaar heeft gemaakt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de opslag van uw beoordeling via datenschutz@pincamp.de

8. Authenticatie voor beoordeling camping

8.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Voor het verzenden van de verificatie-e-mails gebruiken wij de contractverwerker Auth0 Inc. met de e-mailservice van Amazon Web Services, Simple Email Service (SES) van Amazon Web Services Inc. die daarmee verbonden is, die effectief geïntegreerd zijn en gebonden zijn door een overeenkomst in overeenstemming met Art. 28 DS-GVO. De gegevensverwerking vindt over het algemeen plaats in Europa. Auth0 behoudt zich het recht voor om uw gegevens in speciale gevallen in de VS te verwerken om de diensten te kunnen aanbieden (zie ook sectie 8.4).

8.2 Doel en rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is de door u in de loop van het authenticatieproces gegeven toestemming overeenkomstig art. 6 (1) lit. a DSGVO. De verwerking van persoonsgegevens voor de authenticatie waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de campingbeoordelingen. De authenticatie zorgt ervoor dat een gebruiker slechts één beoordeling voor een camping kan schrijven. Dit kenmerk maakt het moeilijker om valse beoordelingen te creëren.

8.3 Duur van de opslag

De persoonlijke gegevens die tijdens het authenticatieproces zijn verzameld, worden uiterlijk na een periode van twee jaar verwijderd of als de toestemming wordt ingetrokken.

8.4 Informatie van derde aanbieders

Verdere informatie over de aard en omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de tool vindt u in de hieronder meegedeelde verklaringen inzake gegevensbescherming van deze aanbieders. Daar krijgt u ook verdere informatie over uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen. Auth0®, Inc., 10900 NE 8th Street, Suite 700, Bellevue, WA 98004, U.S.A., +1 (425) 312-6521

https://auth0.com/web-terms
https://auth0.com/privacy/

Amazon Data Services Ireland Limited, Shannon Building, Burlington Road, Dublin 4, Dublin, D04 HH21, Dublin, Ierland.

https://aws.amazon.com/de/privacy/
https://aws.amazon.com/de/terms/

8.5 Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar datenschutz@pincamp.de

9. Social Media PlugIns

9.1 Beschrijving van de gegevensverwerking

In het kader van de werking van onze website gebruiken wij verschillende social media plug-ins om:

– de geografische ligging van de campings te visualiseren, gebruiken wij de Mapbox-service op deze website. Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website laten zien en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken;
– om u een beter inzicht in de camping te geven. Wij hebben YouTube-video’s van de camping exploitanten in ons online aanbod geïntegreerd, die opgeslagen zijn op www.YouTube.com en direct vanaf onze website afgespeeld kunnen worden.

Wanneer u de website bezoekt, ontvangen YouTube en Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw YouTube-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de procedures voor gegevensverwerking, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de opslagtermijnen. Wij hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de plug-in provider worden verzameld.

De gegevens worden doorgegeven, ongeacht of u een account hebt bij de plug-in provider en daar bent ingelogd. Als u bij de plug-in provider bent ingelogd, worden uw door ons verzamelde gegevens direct aan uw bestaande account bij de plug-in provider toegewezen. Als u op de geactiveerde knop drukt en bijvoorbeeld de website koppelt, slaat de plug-in provider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. Wij raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat dit voorkomt dat u wordt toegewezen aan uw profiel bij de plug-in provider.

9.2 Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking en duur van de opslag

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO (toestemming). De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het aanpassen van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet ingelogd zijn) om op maat gemaakte reclame weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

Wij gebruiken de plug-ins om u de mogelijkheid te bieden tot interactie met de sociale netwerken, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. Dit is ook ons legitieme belang.

9.3 Informatie van derde aanbieders

Mapbox

Op onze website maken wij gebruik van Mapbox (API) van Mapbox, Inc. : 740 15th Street NW, 5th Floor, Washington DC 20005 (“Mapbox”). Mapbox is een webservice voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie te visualiseren. Door deze service te gebruiken, kunt u onze locatie zien en gemakkelijker de weg naar ons vinden. Informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) wordt naar Mapbox-servers in de VS verzonden en daar opgeslagen zodra u de subpagina’s opent waarin de Mapbox-kaart is geïntegreerd. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Mapbox bij het verlenen van uw dienst. Uw IP-adres wordt na 30 dagen verwijderd en al uw gegevens over uw aanvraag bij Mapbox worden uiterlijk na 5 jaar verwijderd. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Mapbox om dit recht uit te oefenen. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Mapbox vindt u hier): [https://www.mapbox.com/legal/privacy/](https://www.mapbox.com/legal/privacy)

Youtube

Social media plugins van de provider YouTube, die behoort tot Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”), zijn op onze website geïntegreerd. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Wij gebruiken de “uitgebreide gegevens beschermingsmodus” van YouTube. Volgens YouTube wordt de informatie die u onze website hebt bezocht met uw IP-adres alleen aan YouTube doorgegeven wanneer u met de plugin interageert (bijv. door op een ingesloten video te klikken). Als u bij YouTube bent ingelogd, kan YouTube het bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Als u bijvoorbeeld interactie hebt met een ingesloten video, wijst YouTube dit toe aan uw profiel en slaat het dit op. Wij hebben geen invloed op de omvang en inhoud van de gegevens die door YouTube worden verzameld.

Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Om de toewijzing van de verzamelde gegevens aan uw profiel te verhinderen, moet u uitloggen uit uw account.

10. Gebruik van cookies en lokale opslag

10.1 Algemene informatie over cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en Local Storage Technology (ook bekend als “lokale gegevens” en “lokale opslag”). Hieronder gezamenlijk cookies genoemd. Cookies en lokale opslag zijn technologieën in uw browser waarbij een klein tekstbestand met een identificatienummer, dat samen met de andere gegevens die daadwerkelijk worden opgevraagd bij het gebruik van de website, naar de computer van de gebruiker wordt verzonden, daar wordt opgeslagen. Het bestand wordt daar opgeslagen voor latere toegang en dient om de gebruiker te verifiëren. Aangezien cookies slechts eenvoudige bestanden zijn en geen uitvoerbare programma’s, vormen ze geen enkel gevaar voor de computer.

10.2 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Afhankelijk van de door de gebruiker geselecteerde instellingen, accepteert de internetbrowser automatisch cookies. Deze instelling kan echter worden gewijzigd en het opslaan van cookies kan worden gedeactiveerd of zodanig worden ingesteld dat de gebruiker wordt gewaarschuwd zodra er een cookie wordt geplaatst. Als het gebruik van cookies wordt uitgeschakeld, is het mogelijk dat sommige functies van de website niet of slechts beperkt beschikbaar zijn. U kunt het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies.

Reeds actieve cookies kunnen te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Wij kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. In dit geval kunnen cookies van partnerbedrijven ook op uw harde schijf worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden).

Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt, wordt u gevraagd of u toestemming geeft voor het gebruik van cookies en trackingtechnologieën. Wij gebruiken het Consent Management Tool van Usercentrics GmbH om uw toestemming of bezwaar tegen het gebruik van onze tracking diensten op te slaan.

U kunt uw persoonlijke tracking instellingen en meer informatie over de afzonderlijke tracking diensten vinden in onze tool voor toestemmingsbeheer. U kunt de tool openen via de volgende link: cookie-instellingen oproepen

U kunt deelname aan deze trackingprocedure op verschillende manieren voorkomen:

a) door de betreffende selectie op ons platform voor toestemmingsbeheer uit te schakelen. U krijgt toegang tot de tool door op de vingerafdruk linksonder in het browservenster te klikken. U hebt toegang tot de tool via de volgende link: Cookie-instellingen oproepen of

b) door de instellingen van uw browser software aan te passen; in het bijzonder betekent de onderdrukking van cookies van derden dat u geen advertenties ontvangt van providers van derden;

11. Marketingdiensten van Facebook (Facebook Pixel en Custom Audiences)

Facebook Pixel

Deze website maakt gebruik van de “Facebook Pixel”, geleverd door Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Wij gebruiken Facebook Pixel om u en andere mogelijk geïnteresseerde gebruikers advertenties op Facebook en andere websites te laten zien en om de effectiviteit van onze advertenties te meten. Via de Facebook Pixel maakt uw browser een verbinding met Facebook en plaatst een cookie voor 180 dagen met de informatie dat u onze website hebt bezocht of op een advertentie van ons hebt geklikt zodra u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies waarvoor toestemming vereist is. Als u bij Facebook bent geregistreerd, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming, art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst:
a) door uw browser dienovereenkomstig in te stellen;
b) als ingelogde gebruiker van het sociale netwerk Facebook op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#;
c) door deactivering op de website van het Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org;
d) door de betreffende selectie op ons platform voor toestemmingsbeheer uit te schakelen, klik op de link “Cookies & lokale opslag” onderaan de voettekst van PiNCAMP. Hierdoor worden de gebruikersinstellingen weer geopend.

Wij hebben een gezamenlijke beheersovereenkomst gesloten met Facebook met betrekking tot de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Art. 26 GDPR, waarvan u de voorwaarden https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum kunt bekijken.

Voor meer informatie over hoe Facebook persoonsgegevens verwerkt, inclusief hoe u uw rechten als betrokkene kunt uitoefenen tegen Meta Platforms Ireland, verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy. Specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, kunt u ook vinden in de Help-sectie van Facebook.

Facebook Custom Audience

Op onze website gebruiken we de Facebook Custom Audience-service van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, die geïntegreerd is via de Facebook-pixel. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht, waarnaar de door u bezochte pagina’s worden doorgestuurd. Als u bij Facebook bent ingelogd, worden deze gegevens door Facebook aan uw persoonlijke Facebook-account toegewezen. Wij kunnen ook bepalen of de gebruiker naar onze site is doorverwezen door op een van onze Facebook-advertenties te klikken. Dit helpt ons om onze advertenties (“Facebook-advertenties”) alleen weer te geven aan gebruikers die geïnteresseerd zijn in ons aanbod en om deze te optimaliseren.

Beleid inzake het gebruik van Facebook-gegevens: https://www.facebook.com/policy.php

Als u geregistreerd en ingelogd bent bij Facebook, kunt u uw advertentievoorkeuren bewerken onder “Instellingen” in uw profiel.

12. Nieuwsbrief

12.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als u hiermee instemt, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze huidige interessante aanbiedingen. Onze geadverteerde goederen en diensten zijn die uit de campingsector, bijv. ons PiNCAMP magazine, ADAC-producten en -diensten, aanbevelingen over speciale kampeeronderwerpen en reisbestemmingen.

Wij gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u, nadat u zich hebt geregistreerd, een e-mail sturen naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Daarnaast slaan wij de gebruikte IP-adressen en de tijdstippen van registratie en bevestiging op. Het doel van deze procedure is om uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, misbruik op te helderen.

Om onze nieuwsbrief voortdurend te kunnen verbeteren, slaan wij de gebruikte IP-adressen en de tijdstippen waarop de e-mails worden geopend op en bepalen wij of en welke links in de nieuwsbrief worden aangeklikt. Wij maken ook profielen aan om de nieuwsbrief beter af te stemmen op de interesses van onze lezers.

De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij de in Europa gevestigde verwerker Episerver GmbH, die effectief geïntegreerd is en gebonden is aan een overeenkomst in overeenstemming met Art. 28 DS-GVO. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats in Europa. De verzamelde informatie wordt niet doorgegeven aan derden.

12.2 Doel en rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO (toestemming).

Het doel van het verzamelen en verwerken van de verzamelde persoonlijke gegevens is het verzenden en afleveren van de nieuwsbrief pincamp.de mogelijk te maken. De nieuwsbrief geeft informatie over nieuws, producten en diensten van PiNCAMP GmbH, bedrijven van de ADAC Group (ADAC e.V. en ADAC SE en hun aangesloten bedrijven) en andere reclamepartners.

12.3 Duur van de opslag

Als u de registratie niet bevestigt via de double opt-in procedure, worden uw gegevens gemarkeerd voor verwijdering en na 7 dagen automatisch verwijderd.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt.

12.4 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw afmelding kenbaar maken door op de link te klikken die in elke e-mail over de nieuwsbrief staat, door een e-mail te sturen naar datenschutz@pincamp.de of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in het impressum staan vermeld.

13. E-mail contact

13.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en eventueel telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden.

Verdere elektronische communicatie via sociale platforms wordt uitvoerig toegelicht in hoofdstuk 14.

Voor het gericht verwerken en beantwoorden van uw aanvragen maken wij voor enkele e-mail inboxen gebruik van de opdrachtverwerker Freshworks Inc., die via een overeenkomst conform art. 28 DS-GVO en EU Standard Contractual Clauses effectief geïntegreerd en verplicht is.

13.2 Doel en rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail worden doorgegeven, is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (gerechtvaardigd belang). Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (overeenkomst).

Het verwerken van de persoonsgegevens van het contact dient ons uitsluitend om het contact te verwerken. Dit vormt ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

13.3 Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, maar uiterlijk na 2 jaar. Voor per e-mail verzonden persoonsgegevens is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt geacht te zijn beëindigd wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd.

13.4 Informatie van de derde aanbieder

Freshworks Inc, 1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Freshworks <https://freshdesk.com/de/impressum/> Freshworks is tevens ISO 27001:2013 gecertificeerd.

13.5 Opt-out en opt-out opties.

Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar datenschutz@pincamp.de In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Alle persoonlijke gegevens die tijdens het contact met ons zijn opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

14. Sociale media

14.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als onderdeel van onze online presence hebben we ook bedrijfsprofielen op de volgende sociale mediaplatforms:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest
 • Youtube
 • LinkedIn
 • XING

De sociale mediaplatforms slaan de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofielen en gebruiken deze voor reclame, marktonderzoek en/of website ontwerp aangepast aan uw behoeften. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet ingelogd zijn) om op maat gemaakte reclame weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

Facebook-fanpagina

Wij beheren een Facebook-pagina (zogenaamde “fanpagina”) op Facebook, een dienst van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Facebook verzamelt en gebruikt gegevens om analysediensten aan te bieden, bekend als “Page Insights”, voor beheerders van pagina’s om hen te helpen begrijpen hoe mensen omgaan met hun pagina’s en de bijbehorende inhoud. Deze gegevens omvatten informatie over de soorten inhoud die gebruikers bekijken of waarmee ze interageren, of de acties die ze ondernemen, evenals informatie over de apparaten die gebruikers gebruiken, zoals IP-adressen, besturingssysteem, browsertype, taalinstellingen en cookiegegevens.

Samen met Meta Platforms Ireland Ltd. zijn wij verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van gegevens van bezoekers aan onze fanpagina. De rechtsgrondslag is ons legitieme belang bij deze informatie voor reclamedoeleinden, Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO. Wij hebben daarom een overeenkomst gesloten met Facebook over gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Art. 26 DSGVO. De overeenkomst met Facebook regelt in het bijzonder ook welke veiligheidsmaatregelen Facebook in acht moet nemen en dat Facebook de rechten van de betrokkenen moet naleven.
Meer informatie over Page Insights en informatie over het doen gelden van uw rechten als betrokkene vindt u in de “Informatie over Page Insights”. U kunt de voorwaarden van het contract met Facebook hier bekijken.

Twitter

Op onze website zijn social media plug-ins van Twitter Inc., 1355 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA, geïntegreerd. U kunt deze herkennen aan het blauwe of witte “vogeltje” van Twitter. Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding met de servers van Twitter tot stand gebracht. Twitter ontvangt ook de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u bij Twitter bent ingelogd, kan Twitter uw bezoek aan onze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Als u interactie heeft met de plug-in (bijv. door op het “vogeltje” te klikken) en u bent ingelogd, wordt dit door Twitter aan uw profiel toegewezen en opgeslagen. Wij hebben geen invloed op de omvang en inhoud van de door Twitter verzamelde gegevens.

Privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Om de toewijzing van de verzamelde gegevens aan uw profiel te verhinderen, moet u zich bij uw account afmelden.

Meer informatie over de gegevensverwerking van de platforms vindt u in het volgende privacybeleid:

15. Verstrekking van gegevens aan ANWB voor marketingdoeleinden

15.1 Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Wij werken nauw samen met de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB (kortweg ANWB). De ANWB was de beheerder van de website anwbcamping.nl en is aandeelhouder van ons bedrijf. Voor marketingdoeleinden van de ANWB geven wij de volgende gegevens van u door aan de ANWB:
● Webanalyse en trackinggegevens (cookie-ID’s, paginaweergaves)
● Boekingsgegevens (naam, contactgegevens, boekingsdetails, enz.)
● Boekingsgegevens van derden (namen, contactgegevens, boekingsdetails, enz.)
De ANWB verwerkt uw doorgegeven persoonsgegevens vervolgens zelfstandig, zonder dat wij daar invloed op hebben. De ANWB is volgens de wet bescherming persoonsgegevens verantwoordelijk voor deze verdere verwerking. U wordt hierover apart geïnformeerd op onze website voordat u toestemming geeft. Hoe de ANWB uw gegevens verwerkt, leest u in het privacybeleid van de ANWB: https://www.anwb.nl/jouw-privacy

15.2. Rechtsgrondslag en doel van gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de overdracht van bovengenoemde gegevens en voor de verwerking door ANWB B.V. is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. Wij hebben uw toestemming met betrekking tot de boekingsgegevens bevestigd via een dubbele opt-in procedure. Wij verwerken alleen boekingsgegevens van derden als u daadwerkelijk toestemming hebt gegeven aan het bedrijf van derden als onderdeel van het boekingsproces aldaar.
Het doel van de gegevensverwerking is om de ANWB in staat te stellen uw gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden.

15.3. Duur van de opslag

Uw gegevens worden niet apart opgeslagen voor gegevensverwerking door PiNCAMP, maar worden na de overdracht gewist, zolang geen opslag is toegestaan op basis van een andere verwerkingsgrondslag.
Als u uw identificatie niet bevestigt via de dubbele opt-in procedure, worden uw gegevens gemarkeerd voor verwijdering en na acht dagen automatisch verwijderd.

15.4. Recht op annulering en verwijdering

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking heeft invloed op de toegestane verwerking van uw persoonlijke gegevens nadat u deze aan ons hebt gegeven. U kunt uw toestemming voor de overdracht van trackinggegevens te allen tijde intrekken via de privacyinstellingen onder “Cookies en local storage”. U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van trackinggegevens, boekingsgegevens of boekingsgegevens van derden voor overdracht aan de ANWB door een e-mail te sturen naar datenschutz@pincamp.de of door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens onder punt 2.
Wij hebben geen invloed op de zelfstandige verwerking van uw gegevens door de ANWB na de overdracht door PiNCAMP. Voor een annulering kunt u contact opnemen met de ANWB.

16. Uw rechten

U heeft – deels onder bepaalde voorwaarden – het recht,

 • gratis informatie over de verwerking van uw gegevens op te vragen en een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen. U kunt onder andere informatie opvragen over de doeleinden van het verwerken, de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt, de ontvangers van de gegevens (als er een overdracht plaatsvindt), de duur van de opslag of de criteria voor het bepalen van de duur;
 • om uw gegevens te corrigeren. Als uw persoonsgegevens onvolledig zijn, hebt u het recht om de gegevens te laten aanvullen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking;
 • uw gegevens te laten wissen of blokkeren. Redenen voor het bestaan van een recht op wissen/blokkeren kunnen zijn: intrekking van de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd, de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking, de persoonsgegevens zijn onwettig verwerkt;
 • de verwerking te laten beperken;
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor de toekomst in te trekken;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit over ongeoorloofde gegevensverwerking.

Wij zullen de informatie aanpassen bij wijzigingen in onze processen.

Status van dit privacybeleid: mei 2024