Algemene voorwaarden

Staat uw vraag er niet tussen, neemt u dan contact met onze service afdeling.

Via email: reserveringen@anwb.nl
Via telefoon: 088-2692222 (lokaal tarief)
Maandag t/m vrijdag: 8:30 - 18:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 16:00 uur

Algemene voorwaarden

Boekingsproces voltooien

Van ANWB Camping diensten kan slechts gebruik worden gemaakt door klanten die eerst kennis hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden in hun geheel en die deze voorwaarden zonder voorbehoud hebben aanvaard door het desbetreffende vakje aan te klikken of door op de voor dit doel verstrekte hypertekst-link te klikken. Zonder deze aanvaarding is het technisch onmogelijk door te gaan met het boekingsproces. Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 30 december 2019.

Werkingssfeer

Werkingssfeer uitgelegd

ANWBCamping.nl biedt de mogelijkheid reisdiensten te boeken op de site, in het bijzonder camping. ANWBCamping.nl handelt namens en in naam van verschillende Dienstverleners van camping, hotels en / of vervoersdiensten. Deze algemene boekings- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het aanbieden en leveren van de Diensten.

Het aanbieden en leveren van Diensten is ook onderworpen aan de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverleners, welke tijdens het boekingsproces ter beschikking van de klant worden gesteld. Aanvaarding door de klant van de Bijzondere Voorwaarden vindt plaats op het moment van het daadwerkelijk plaatsen van een bestelling.

De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, hoewel zulke aanpassingen niet van toepassing zijn op bestellingen die reeds zijn aanvaard door ANWBCamping.nl namens de betrokken Dienstverlener(s). Het is derhalve van essentieel belang dat de klant de Algemene Voorwaarden leest op het moment van het plaatsen van zijn/haar bestelling, teneinde op de hoogte te zijn van de van kracht zijnde bepalingen.

Boeken via de website www.anwbcamping.nl

Wat is de juridische bevoegdheid van de klant?

De Website helpt de klant bij het vinden van reisproducten en bij het maken van de gewenste reserveringen, en bemiddelt bij de daarmee gemoeide transacties met de Dienstverleners. De klant dient tenminste 18 jaar oud te zijn, juridisch bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan, en deze Website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

De klant is financieel aansprakelijk voor zijn / haar activiteiten op deze Website, met inbegrip van mogelijk gebruik van zijn / haar klantnaam en wachtwoord. Hij / zij garandeert dat de op de Website ingevulde informatie over hem / haar correct en accuraat is.

Enig gebruik van de Website dat frauduleus is of in strijd met de onderhavige Algemene Voorwaarden is reden voor weigering van toegang van de klant tot de door de Dienstverleners aangeboden Diensten of tot de andere functionaliteiten van de Website.