Actievoorwaarden Win een Caravan

De actie Win een Caravan (hierna te noemen: de Actie) wordt aangeboden door ANWB Kamperen (hierna te noemen: ANWB), Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag, ter promotie van de diensten van ANWB Kamperen. De Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Actie

 • Je kon deelnemen aan de Actie door tussen 1 april 2022 en 28 augustus 2022 je e-mailadres achter te laten via het formulier op deze pagina.
 • Door deelname aan De Actie geef je toestemming tot inschrijving van de ANWB Vakantie nieuwsbrief, indien je hier nog niet voor staat ingeschreven.
 • De winnaar wordt uiterlijk 1 september 2022 persoonlijk op de hoogte gesteld via e-mail.

Spelregels

 • Elke deelnemer mag éénmaal deelnemen aan De Actie, deelnemers die zich meerdere keren hebben ingeschreven zullen worden uitgesloten van deelname.
 • Deelnemers aan deze winactie dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.
 • Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 • Door deel te nemen aan de Actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.
 • Personeel van ANWB en haar dochtermaatschappijen is uitgesloten van deelname aan de Actie.
 • Het is niet toegestaan de gewonnen caravan binnen 1 jaar na inontvangstneming door te verkopen.

Aanwijzing van de winnaars

 • De winnaar van de Actie zal op onafhankelijke wijze worden bepaald op 29 augustus 2022 volgens een vooraf beschreven protocol. Na sluiting van de actie zal de prijswinnaar bekend worden gemaakt tijdens Dordrecht Open op zaterdag 10 september 2022.
 • Alle deelnemers aan de actie zullen in september per mail op de hoogte worden gesteld van de winnaar.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Gegevens

 • Om mee te doen aan de actie worden voor het uitreiken van de caravan alle gegevens gevraagd die hiervoor noodzakelijk zijn.
 • Je garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Bij deelname aan de winactie geef je ANWB toestemming om je gegevens te gebruiken wanneer je de winnaar bent.
 • Je persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk voor het uitreiken van de prijs.

Auteursrechten en medewerking

 • Indien je de winnaar van de prijs bent, geef je ANWB hierbij toestemming om je naam en /of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

Privacy Policy

 • ANWB behandelt persoonlijke gegevens van gebruikers zorgvuldig. We houden ons aan de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als je geen prijs (meer) stelt op de nieuwsbrief of informatie over producten en diensten van ANWB kun je je afmelden op de wijze als aangegeven in de ontvangen nieuwsbrief/e-mail. ANWB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-statement. Check daarom regelmatig deze privacy policy voor een update van ons privacy-statement. Kijk voor ons privacy statement op www.anwb.nl/jouw-privacy.

Contact

Bij vragen, opmerkingen of klachten over de actie of over de website kan contact worden opgenomen met camping@anwb.nl. Klachten zullen binnen een week in behandeling worden genomen.

Tot slot

 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 • De prijs, in dit geval één caravan is niet inwisselbaar voor geld, diensten of goederen en is niet overdraagbaar.
 • De Hobby BEACHY 450 caravan is nieuw en heeft een economische waarde van €17.960,-
 • ANWB behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat ANWB hiervoor aansprakelijk kunnen worden gehouden.
 • Af te dragen kansspelbelasting is voor rekening van rechtspersoon ANWB Kamperen, in samenspraak met Hobby Benelux Caravans BV.